Etelä-Helsingin vihreiden hallitus on seurannut huolestuneena Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) suunnitelmia vuokrata koko ylioppilastalo, musiikkisali mukaan lukien, ravintolayrittäjän käyttöön.

Ylioppilaskunnan Laulajat (YL) viettää toimintansa 130-vuotisjuhlia tilanteessa, jossa kuoroa ja muitakin musiikkijärjestöjä uhkaa perinteisen kotisalinsa menetys.

Vanha ylioppilastalo rakennettiin v.1870, jossa yhteydessä ylioppilasmusiikkijärjestöt  saivat käyttöönsä musiikkisalin.  Nämä järjestöt olivat myös rahoittaneet merkittävällä osuudella (15%) koko talon rakentamista ja ovat siis alusta lähtien olleet tärkeä osa talon historiaa ja toimintaa. Salissa ovat toimineet YL:n lisäksi Akademiska Sångföreningen, Ylioppilaskunnan Soittajat ja Akademiska Damkören Lyran.

 

Musiikkijärjestöjen toiminta on vaatinut musiikkisalin säännöllistä käyttöä useamman kerran viikossa, viimeksi neljänä päivänä viikossa. HYY on tarjonnut niiden käyttöön jatkossa vain yhtä iltaa viikossa, mikä käytännössä veisi kokonaan pohjan musiikkisalin säilymisestä sen alkuperäisessä tarkoituksessa ja olisi toisaalta järjestöjen säännöllisen harjoittelun ja toiminnan kannalta aivan riittämätöntä.

Vanhan ylioppilastalon tulipalossa 8.4.1978 rakennuksen kiinteä sisustus ja irtaimisto tuhoutuivat suurelta osalta. Musiikkisalin tunnusmerkkinä pidetty Gallen-Kallelan maalaama fresko ”Kullervon sotaanlähtö” pelastui salin seinältä paikalle kiiruhtaneiden musiikkijärjestöjen edustajien ripeän toiminnan ansiosta. Tuo tapahtuma liittää osaltaan musiikkisalin kiinteästi näihin musiikkijärjestöihin.

Etelä-Helsingin Vihreiden hallitus vetoaa HYY:n hallitukseen, jotta saataisiin aikaan ratkaisu, joka mahdollistaa Vanhan ylioppilastalon musiikkisalin säilyttämisen sen alkuperäisessä käytössä, kansallisesti merkittävien ylioppilasmusiikkijärjestöjen käytössä.

 

Yhteystiedot:

Leena Riittinen, Etelä-Helsingin Vihreät ry:n puheenjohtaja

leena.riittinen@vihreat.fi