Kokouksen alussa Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Atte Harjanne kertoo kuulumisia eduskunnasta!

Kutsu & Esityslista Etelä-Helsingin Vihreiden kevätkokoukseen pe 26.4.2024 klo 18.00

 

Etelä-Helsingin Vihreät pitää sääntömääräisen kevätkokouksen perjantaina 26.4.2024 klo 18.00 Vihreiden puoluetoimistolla (Mannerheimintie 15b A, 4. krs, 00260 Helsinki)

Kokouksessa käsiteltävinä asioina mm. sääntömääräiset kevätkokousasiat:

 1.     käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 2.     päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3.     käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat, joita on 2024:
 • Puoluekokousedustajien 2024 valinta
 • Puoluekokousaloitteiden käsittely ja aloitteiden kannattaminen

 

Kokouksen esityslista alla.

Loput kokousmateriaalit lähetetään jäsenistölle kokousviikon aikana.

Kokouksessa pientä purtavaa sekä virvokkeita.

HUOM: Vihreiden vuoden 2024 puoluekokous järjestetään Espoon Dipolissa syyskuussa 28.-29.9.2024.

https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

 

Nähdään kevätkokouksessa!

———————————————————————————

Etelä-Helsingin Vihreät

Esityslista

Kevätkokous 2024

 

Esityslista

Aika: pe 26.4.2024 klo 18.00

Paikka:  Vihreiden puoluetoimistolla (Mannerheimintie 15b A, 4. krs, 00260 Helsinki)

 

 1. Kokouksen avaus

Etelä-Helsingin Vihreiden puheenjohtaja avaa kokouksen.

 1. Ilmoitusasiat
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Etevin säännöt: 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä, toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta näiden sääntöjen kohdassa 12 tai yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisäksi valitaan tarvittaessa mahdollinen toinen puheenjohtaja asiakohta 9:aa varten.

(9. Vastuuvapauden myöntäminen 2023 tilivelvollisille)

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus: https://docs.google.com/document/d/1k6J__WigNxaFZHkDzZKRsG44CPUah0_boEoJkm1V7VA/edit?usp=sharing

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus.

 1. Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös: https://drive.google.com/file/d/1a5dBKWjGdLDDflO_O_AmDOl47BV7mdr-/view?usp=sharing
Tuloslaskelma: https://drive.google.com/file/d/1ad6ekghZFGKepKWa7-ux4ZGrD7uJLBIz/view?usp=sharing
Tase: https://drive.google.com/file/d/1xmRu3p9bte7mML5OpZFgTOshhFVlP2Gf/view?usp=sharing

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös.

 1. Toiminnantarkastajan kertomus

Luetaan toiminnantarkastajan kertomus.
Liite lisätään myöhemmin.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 tilivelvollisille. 

 1. Etevin puoluekokousedustajien 2024 valinta

Etevin puoluekokousedustajien valinta (10kpl) ja tarvittava määrä varaedustajia

Annetaan hallitukselle valtuutus täydentää edustajien listaa.

 1. Etelä-Helsingin Vihreiden tekemät ja kannattamat puoluekokousaloitteet puoluekokouksessa 2024 (28.-29.9.2024)

Käsitellään mahdolliset puoluekokousaloitteet ja tehdään päätös mahdollisesta kannattamisesta.

Aloitteita voivat puolueen sääntöjen mukaan tehdä jäsenyhdistykset ja yhdistysten henkilöjäsenet (vähintään neljä yhdessä). Näiden lisäksi aloiteoikeus on myös puoluehallituksella, puoluevaltuustolla, eduskuntaryhmällä, puolueen työryhmillä ja vihreällä europarlamenttiryhmällä.

Esitetään lisäksi, että annetaan yhdistyksen hallitukselle valtuutus tarvittaessa kannattaa myös muitakin aloitteita.

Etelä-Helsingin Vihreiden hallitus esittää kevätkokoukselle, että yhdistys esittäisi puoluekokoukselle Vihreiden ansiomerkki -aloitetta.
Aloiteteksti:
https://docs.google.com/document/d/1hi4aMoBHKYDXGDd7cIvSTJWh4tu4TqOVtiLQO63ecxE/edit?usp=sharing

https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

 1. Muut esille tulevat asiat

– Muut esille tulevat asiat

​​- Jäsenten esille tuomat asiat / esitykset

– Keskustellaan presidentinvaaleista 2024

– Keskustellaan eurovaaleista 2024

– Keskustellaan kuntavaaleista 2025 sekä pormestarivaalista

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.