Tavoitteita

Ilmastonmuutos ja Helsinki

Aikamme tärkeimpiä tehtäviä on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Se vaatii toimia etenkin suurissa kaupungeissa. Helsingin pitää olla malliesimerkki vihreästä, ilmastoystävällisestä ja vähäpäästöisestä kaupungista Euroopassa. Hiilen käytön loppuessa on panostettava uusiutuvaan energiaan, hajautettuun energiantuotantoon ja energiansäästöön.

Liikenne kaupungissa

Liikenteen päästöjä on pääkaupungissa saatu jo vähenemään. Panostuksia joukkoliikenteeseen ja pyöräily- ja kävelyreittien kehittämiseen pitää jatkaa. Satamista tulevan raskaan liikenteen läpiajoa tulee vähentää. Helsingin kävelykeskustan kehittäminen lisää viihtyisyyttä ydinkeskustassa. Keskustan pitää olla myös esteetön ja turvallinen paikka liikkua kaikille – lapsille, ikäihmisille, liikuntarajoitteisille.

Luontoa ja asuntoja

Helsinki on kaupunki, johon mahtuu myös merta, saaria, puistoja ja metsää. Kantakaupungissakin on huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta ja tiiviin rakentamisen vastapainoksi on jätettävä riittävästi tilaa puistoille. Asuntoja rakennettaessa on huolehdittava, että palvelut kuten päiväkodit, koulut ja liiketilat ovat saavutettavissa.

Kestävää taloutta

Pääkaupunkiseutu on vetovoimainen talousalue ja kansainvälistyvien yritysten kotipesä. Helsingissä on tuettava luovaa taloutta, start up -toimintaa ja pidettävä byrokratia mahdollisimman pienenä isojen ja pienten yritysten menestymisen mahdollistamiseksi. Kestävä talous on muun muassa kiertotaloutta ja kaupungissa voi omistamista korvata vuokraamisella, yhteisomistuksella ja palveluilla.

Ihmisten kaupunki

Kaupunkia kehitetään, jotta ihmiset voisivat paremmin. Jotta lapsiperheille olisi asuntoja koulujen ja leikkipuistojen lähellä, jotta ikäihmisille olisi yhteisötaloja ja terveyspalveluja, tai jotta yrityksillä olisi toimintamahdollisuuksia innovatiivisessa ympäristössä. Kehityksen pitää tapahtua tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden nimissä. Rasismille ja vihapuheelle ei ole sijaa Helsingissä.