Kutsu ja esityslista Etelä-Helsingin Vihreiden kevätkokoukseen ti 25.4.2023 klo 18.00

Etelä-Helsingin Vihreät pitää sääntömääräisen kevätkokouksen tiistaina 25.4.2023 klo 18.00 Vihreiden puoluetoimistolla (Mannerheimintie 15b A, 4. krs, 00260 Helsinki)

Kokouksessa käsiteltävinä asioina mm. sääntömääräiset kevätkokousasiat:

 1.     käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 2.     päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3.     käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat, joita on 2023:

– Etevin virallisten edustajien valinta puoluekokoukseen 2023

– Etelä-Helsingin Vihreiden esittämät ehdokkaat puolueen luottamuspaikoille

 

Kokouksen esityslista alla.

Kokousmateriaalit lähetetään jäsenistölle kokousviikon alussa.
Linkki kokousmateriaaleihin (lisätty 24.4.2023):
https://drive.google.com/drive/folders/1XbgH8C5L9Ub7LGhRsahhIjy1qnvbZFph?usp=sharing

 

Kokouksessa pientä purtavaa sekä virvokkeita.

 

Jos olet kiinnostunut puoluekokousedustajan paikasta, mutta et pääse kevätkokoukseen, niin voit ilmoittaa halukkuutesi tällä lomakkeella:

https://forms.gle/B98t1gSsxhY6pckLA

 

Jos olet kiinnostunut hakemaan puolueen luottamuspaikkoja puoluekokouksessa 2023, etkä pääse Etevin kevätkokoukseen, tutustu puoluekokouksen sivuilla olevaan infoon ja ole yhteydessä Etelä-Helsingin Vihreiden puheenohtajaan viimeistään maanantaina 24.4.2023 (Pekka Rautio, pekka.rautio@vihreat.fi p. 0407463046 )

https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

 

Nähdään kevätkokouksessa!

———————————————————————————

 

Etelä-Helsingin Vihreät

Esityslista

Kevätkokous 2023

 

Esityslista

 

Aika: ti 25.4.2023 klo 18.00

Paikka:  Vihreiden puoluetoimistolla (Mannerheimintie 15b A, 4. krs, 00260 Helsinki)

 

 1. Kokouksen avaus

Etelä-Helsingin Vihreiden puheenjohtaja avaa kokouksen.

 1. Ilmoitusasiat

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Etevin säännöt: 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä, toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta näiden sääntöjen kohdassa 12 tai yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisäksi valitaan tarvittaessa mahdollinen toinen puheenjohtaja asiakohta 9:aa varten.

(9. Vastuuvapauden myöntäminen 2022 tilivelvollisille)

 

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus.

 

 1. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös.

 

 1. Toiminnantarkastajan kertomus

Luetaan toiminnantarkastajan kertomus.

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2022 tilivelvollisille. 

 

 1. Etelä-Helsingin Vihreiden Virallisten puoluekokousedustajien 2023 valinta (Puoluekokous pidetään Seinäjoella 10.-11.6.2023) 

Etevin säännöt: 12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

 •     yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

Valitaan 10 virallista kokousedustajaa Vihreiden puoluekokoukseen. Lisäksi valitaan tarvittava määrä varaedustajia.

Esitetään lisäksi, että annetaan yhdistyksen hallitukselle ja Heville valtuutus täydentää tarvittaessa virallisten kokousedustajien ja varaedustajien listaa.

https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

 

 1. Etelä-Helsingin Vihreiden esittämät ehdokkaat puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin

Etevin säännöt: 12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

 • ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

Todetaan ehdokkuuksia hakevat henkilöt.

Ehdokkaat esittäytyvät.

Esitys: Päätetään Etelä-Helsingin Vihreiden esitettävät ehdokkaat puolueen luottamustoimiin

Tarvittaessa suoritetaan vaali.

Annetaan hallitukselle mandaatti täydentää esitettävien listaa yhdistyksen omilla jäsenillä.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

– Muut esille tulevat asiat

​​- Jäsenten esille tuomat asiat / esitykset

– Keskustellaan eduskuntavaaleista 2023

– Keskustellaan presidentinvaaleista 2024

– Keskustellaan eurovaaleista 2024

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.