Kutsu Etelä-Helsingin Vihreiden kevätkokoukseen ke 20.4.2022 klo 18.00

Etelä-Helsingin Vihreät pitää sääntömääräisen kevätkokouksen keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00 Vihreiden puoluetoimistolla (Mannerheimintie 15b A, 4. krs, 00260 Helsinki)

Kokouksessa käsiteltävinä asioina mm. sääntömääräiset kevätkokousasiat:

1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus

2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat, joita on 2022:

– Etevin virallisten edustajien valinta puoluekokoukseen 2022
– Etelä-Helsingin Vihreiden esittämät ehdokkaat Helsingin Vihreiden jäsenäänestykseen eduskuntavaaleihin
– Vuoden 2022 varatoiminnatarkastajan valinta

Kokouksen esityslista alla.

Kokousmateriaalit lähetetään jäsenistölle kokousviikon alussa.

Kokouksessa pientä purtavaa sekä virvokkeita.

Jos olet kiinnostunut puoluekokousedustajan paikasta, mutta et pääse kevätkokoukseen, niin voit ilmoittaa halukkuutesi tällä lomakkeella:
https://forms.gle/XDewmtgzWcUJyotY7

Jos olet kiinnostunut eduskuntavaaliehdokkuudesta, tutustu ohjeisiin ja ole yhteydessä Etelä-Helsingin Vihreiden puheenohtajaan viimeistään sunnuntaina 17.4.2022 (Pekka Rautio, pekka.rautio@vihreat.fi p. 0407463046 )
Ohjeet: https://docs.google.com/document/d/1m5Hxl3Lj4cSp3KnND-M5j-Qeb96XbrISOHTsjNaYTJ0/edit?usp=sharing

 

 

 


Etelä-Helsingin Vihreät
Esityslista
Kevätkokous 2022

Aika: ke 20.4.2022 klo 18.00
Paikka: Vihreiden puoluetoimistolla (Mannerheimintie 15b A, 4. krs, 00260 Helsinki)

 

1. Kokouksen avaus
Etelä-Helsingin Vihreiden puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Ilmoitusasiat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Etevin säännöt: 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä, toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta näiden sääntöjen kohdassa 12 tai yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Lisäksi valitaan tarvittaessa mahdollinen toinen puheenjohtaja asiakohta 9:aa varten.
(9. Vastuuvapauden myöntäminen 2021 tilivelvollisille)

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus.

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös.

8. Toiminnantarkastajan kertomus
Luetaan toiminnantarkastajan kertomus.

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2021 tilivelvollisille.

10. Etelä-Helsingin Vihreiden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 2021 valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 Outi Ugas ja samalla päätettiin, että varatoiminnantarkastaja valitaan vuoden 2022 sääntömääräisessä kevätkokouksessa.

Esitys: Valitaan Tuukka Aaltonen varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2022.

11. Etelä-Helsingin Vihreiden Virallisten puoluekokousedustajien 2022 valinta (Puoluekokous pidetään Joensuussa 21.-22.5.2022.)

Etevin säännöt: 12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat
Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:
● yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

Valitaan 10 virallista kokousedustajaa Vihreiden puoluekokoukseen. Lisäksi valitaan tarvittava määrä varaedustajia.
Esitetään lisäksi, että annetaan yhdistyksen hallitukselle ja Heville valtuutus täydentää tarvittaessa virallisten kokousedustajien ja varaedustajien listaa.

12. Etelä-Helsingin Vihreiden esittämät ehdokkaat Helsingin Vihreiden jäsenäänestykseen eduskuntavaaleihin

Etevin säännöt: 12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat
Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:
● yhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen piirijärjestössä tapahtuvaan eduskuntavaalien ehdokasasetteluun
Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

Todetaan ehdokkuutta hakevat henkilöt.
Ehdokkaat esittäytyvät.

Esitys: Päätetään Helsingin Vihreiden jäsenäänestykseen esitettävät ehdokkaat.
Tarvittaessa suoritetaan vaali.

13. Muut esille tulevat asiat

– Muut esille tulevat asiat
– Esitellään Etevin strategia ja kerätään kommentit

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.