Tänään Etelä-Helsingin Vihreiden kokouksessa valitsimme ehdokkaamme kaksivuotiskaudeksi Vihreiden luottamustehtäviin. Puoluesihteeriehdokkaasta käytiin vilkas keskustelu, jossa keskusteltiin kiivaastikin ominaisuuksista ja osaamisesta, mitä puoluesihteerillä tulisi olla. Lopputuloksena esitimme sekä Sallamaari Muhosta että Lasse Miettistä ehdolle puoluesihteeriksi. Miten äänet tulevat jakautumaan ehdokkaiden kesken on vaikea arvata. Etevin puoluekokousedustajat päättävät itse, kumpaa tulevat äänestämään.

Puoluehallitukseen esitimme Sami Halmetta. Häneen tutustuin kunnallisvaalien aikaan. Sami pystyi tekemään samaan aikaan sekä omaa kampanjaansa että meidän kaikkien ehdokkaiden yhteisiä tehtäviä. Puoluevaltuuskuntaan ehdokkaamme ovat Jussi Heinämies ja Leena Riittinen. Jussi on pitkän linjan vihreä ja tehnyt monenlaisia asioita Vihreissä. Itse liityin puolueeseen vasta 2011, mutta siitä asti olenkin ollut monessa mukana.

Toivon ehdokkaidemme vetoavan myös muihin Vihreisiin ja pyydänkin ääniänne meille.

Leena Riittinen, Etelä-Helsingin Vihreät, puheenjohtaja