Etevin syyskokouksessa 29.11.2012 valittiin yhdistykselle puheenjohtaja äänestyksen jälkeen. Todennäköisesti ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa puheenjohtajaehdokkaita oli kaksi ja valinta tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ehdokkaina olivat Leena Rantanen ja Leena Riittinen. Kahden kandidaatin ilmoittautuminen herätti vilkkaan keskustelun ja ehdokkaat pääsivat vastaamaan yhdistyksen jäsenten esittämiin kysymyksiin omasta roolistaan puheenjohtajana ja näkemyksistään yhdistyksen toimintatavoista. Uskon vilkkaan keskustelun vaikuttaneen myös siihen, että toimintasuunnitelmastakin keskusteltiin vilkkaasti ja hallituksen pohjasesitystä muutettiin. Äänestys puheenjohtajasta päättyi tulokseen 9-4. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Riittinen.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Sini Castrén (uusi), Jasmin Hamid, Jussi Heinämies, Laura Karhulahti, Tuomas Ketola, Veli-Heikki Klemetti, Teemu Korpijärvi, Leena Rantanen (uusi), Benny Tulirinta ja Vesa Virri (uusi).

Toimintasuunnitelmaluonnoksessa vilkkain keskustelu oli jäsentoiminnasta. Tarkoituksena on vahvistaa jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaan. Sääntömääräisten kokousten lisäksi tullaan järjestämään ainakin perinteinen piknik ja pikkujoulut. Vierailut järjestetään eduskuntaan ja valtuustoon. Yritämme myös järjestää opastetun vierailu Helsingin sotilassaarille. Hallitus selvittää, olisiko jäsenillä kiinnostusta vapaamuotoisiin, säännöllisesti järjestettäviin politiikka-aiheisiin iltoihin.

Etevi seuraa alueensa kunnallispoliittisia asioita, kuten kaavoitusta, palveluita ja joukkoliikennettä. Tarvittaessa Etevi vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikutuskanavina ovat Helsingin vihreät valtuutetut ja lautakuntien jäsenet. Alkuvuonna hallitus kerää jäseniltä huomioita ja toiveita Helsingin kaupunkipolitiikasta uusille vihreille valtuutetuille ja luottamishenkilöille ja toimittaa ne koostetusti perille.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuunottamatta.

Rauhaisaa loppuvuotta ja poliittisesti aktiivista vuotta 2013 toivottaen vuoden 2013 puheenjohtaja Leena Riittinen

ps. yhdistyksen pikkujoulut 7.12.2012.