Pääkaupungin bussiliikenteestä vastuussa oleva Helsingin seudun liikenne on laatinut suunnitelman, jonka mukaanHerttoniemeä, Kulosaarta, Kruununhakaa, Töölöä ja Munkkivuorta  palvelevien bussilinjojen 16 ja 18 liikennöinti aiotaan lopettaa nykyisillä reiteillään.(HS 27.12.11)Reittimuutoksille ei kuitenkaan ole esitetty  vakavasti otettavia liikenteellisiä tai taloudellisia perusteita.

 

Bussilinjojen 16 ja 18 nykyisten reittien varrella asuu, työskentelee ja opiskelee useita kymmeniä tuhansia ihmisiä.  18 palvelee joukkoliikenteen poikittaisyhteytenä useita kaupunginosia. 16 tarjoaa vaihdottoman yhteyden Herttoniemestä ja Kulosaaresta eteläisiin kaupunginosiin. 

 

HSL:n kaavailemat reittimuutokset huonontaisivat joukkoliikennepalvelua laajalla alueella Helsingin kantakaupungissa ja vaikeuttaisivat erityisesti  koululaisten, lapsiperheiden ja ikäihmisten liikkumista sekä mahdollisesti  myös lisäisivät  yksityisautoilua Helsingin keskustassa.

 

Helsingin kaupungin joukkoliikennettä ei ole mitään syytä kehittää siten, että  jonkin alueen joukkoliikennepalvelua parannetaan toisten alueiden kustannuksella. HSL:n joukkoliikenteen suunnittelijoilta näyttää puuttuvan kunnallisen demokratian ymmärrys.

 

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta palautti marraskuun alussa uudelleen valmisteltavaksi eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelman ehdolla, jota HSL:n suunnitelmassa ei ole otettu huomioon. Lautakunta päätti yksimielisesti, että eteläisen kantakaupungin liikennettä kehitettäessä Kruununhaan joukkoliikenteen  palvelutasoa ei saa  huonontaa. 

 

HSL:n liikennöintisuunnitelma on laadittu, vaikka Helsinki ei ole tehnyt demokraattista päätöstä omasta joukkoliikennesuunnitelmastaan eikä ole vielä tehnyt tarvittavaa esitystä omista bussireiteistään HSL:n hallitukselle.

 

Tästä syystä HSL:n liikennöintisuunnitelma on laadittava uudelleen ja valmistelussa on otettava huomioon Helsingin kaupunginvaltuuston vahvistamat keskeiset arvot asiakaslähtöisyys, oikeudemukaisuus ja kestävä kehitys.

Etelä-Helsingin Vihreät ry

Hallitus